Okyanus Ana Okulu

Misyonumuz & Vizyonumuz

Türk Milli Eğitimi’nin ve Okul Öncesi Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizi, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinen, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı geleceğin aydınlık liderleri olacak bireyler olarak yetiştirmek

kurumsal misyonumuzdur.

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan, tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan, toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen, personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı, çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren, tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık, çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmak,

kurumsal vizyonumuzdur.
Okyanus Anaokulu